Fysioterapi

  • 275 kr/besök

Om du inte har frikort så är patientavgiften 275 kr från den dag du fyller 18 år. Är du yngre än 18 år eller 85 och över så är besöket helt kostnadsfritt.

Gränsen för att vara berättigad till frikort är 1400 kr, vilket innebär att du aldrig betalar mer än detta belopp i vårdavgift hos läkare och/eller fysioterapeut under ett år från och med första besöket. 

Remisskravet för fysioterapi är borttaget. Du kan med andra ord beställa tid hos oss utan att först träffa en läkare.

FAQ

Du kommer att debiteras 100 kr vid uteblivet besök utan att meddela oss 24 timmar i förväg oavsett om du har frikort eller ej. Det är viktigt att du avbokar din tid senast 24 timmar innan din bokade tid, om du inte har möjlighet att komma, för att vi ska kunna erbjuda din tid till någon annan.

När man betalat 1100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader har man rätt till ett frikort för sjukvård.

Man måste själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd. Man kan be vårdpersonalen att föra in beloppet man betalat i häftet Underlag för frikort, Sjukvård. Häftet får man på sin vårdmottagning. Då är det enkelt att se hur mycket man betalat och när man har rätt till frikort för sjukvård. Man måste också spara alla kvitton på patientavgifter.

När man har frikort för sjukvård behöver man inte betala några patientavgifter under resten av tolvmånadersperioden. Frikortet gäller under resten av tolvmånadersperioden räknat från dagen när man betalade den första patientavgiften.

Frikort för sjukvård är personligt och visas vid besök i vården tillsammans med legitimation.

Om man inte har med sig frikortet när man besöker vården får man betala. Om man tappar frikortet kan man få ett nytt om man sparat sina kvitton.